Zakup

· Olej techniczny 80t miesięcznie

· Fuz stały (zawartość wilgoci do 3%, 300t miesięcznie)

· Fuz cieczy (kwota 500 ton miesięcznie)Na sprzedaż

· Hydrophus 60t miesięcznie