Liczba produktów ubocznych produkcji wzrosła setki razy w ciągu ostatniej dekady, co wymagało nowego podejścia do rozwiązania tego problemu.

Utworzono Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne "Tecoil", aby opracować i wdrożyć zasadniczo nowe podejścia do opracowywania produktów ubocznych produkcji ropy (fuzje, zbiorniki, hydrofuzje, sapstoki). W naszej praktyce nie używamy słów odpadów, ponieważ te produkty są surowcami do uzyskiwania zaawansowanych technologicznie produktów o jakości eksportowej. Firma obejmuje doświadczonych specjalistów w dziedzinie chemii, mikrobiologii, technologii, chemików, fizyków, mikrobiologów, doświadczonych technologów i wykwalifikowanych pracowników.

Firma "Tecoil" zasadniczo różni się od innych złożonością podejść i oryginalnością rozwiązań technicznych i technologicznych, biorąc pod uwagę wymagania rynku i sytuację ekonomiczną.